Gübreleme

Tarla toprağı TAHLİL ETTİRİLEREK gübre kullanılmalıdır. Yeşil gübreleme yapılmalı veya çok iyi yanmış çiftlik gübresinden ilk sürüm öncesi dekara 2-3 ton homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Taze, yanmamış çiftlik gübresi yabancı ot ve toprak altı zararlılarının artmasına sebep olur.

Toprak tahlili yapılmamış ise Bölge Tarım Teşkilatına da danışılarak dekara 8-20kg. saf Azot 9-20kg. saf Fosfor,10-20kg, saf Potas ve 5-7kg, magnezyum verilmelidir.

Fosfor ve Potaslı gübrelerin tamamı ile magnezyum ve azotlu gübrenin bir kısmı dikimden önce azotun kalan kısmı ise çapa ile toprağa karıştırılır. Gübreleme bölge şartları ve üretim amacına göre değişir.

Bolu için bolu haberleri